Pagina principalã > F.A.Q.
 
 
1. CINE POATE APLICA PENTRU FOLOSIREA AUTORIZATĂ A MĂRCII TRANSILVANIA AUTHENTICA?

Pentru obţinerea autorizaţiei de utilizare a mărcii TA şi câştigarea dreptului de folosire, producătorul – întreprinzător – poate aplica dacă:

 • este înregistrat în Transilvania sau dispune de autorizaţie de producător,
 • dispune, în legătură cu produsul pentru care a aplicat, de dreptul de proprietate şi poartă răspunderea pentru siguranţa şi calitatea produsului/serviciului,
 • poartă răspunderea pentru calitatea şi condiţiile de realizare a produsului/serviciului,
 • respectă condiţiile legale specificate în legătură cu realizarea şi comercializarea produsului/serviciului,
 • este de acord cu condiţiile stabilite prin program că produsul sau serviciul corespunde cerinţelor generale caracteristice categoriei din care face parte,

Odată cu realizarea aplicaţiei se angajează că produsul sau serviciul să corespundă şi să respecte criteriile descrise in Regulamentul de funcţionare.

2. CU CE FEL DE PRODUSE/SERVICII SE POATE APLICA?

Pentru obţinerea mărcii au prioritate pentru aplicaţii următoarele ramuri de produse şi servicii de specialitate:

 • alimente: orice tip de produs culinar care este specific Ardealului şi producerea ei se realizează prin metode mediu-protectiv,
 • produse meşteşugăreşti: orice produs , unic şi tradiţional realizat prin metode de mediu-protectiv care este originar, păstrător al culturii specifice,
 • cazare/masă: orice activitate specifică serviciilor de ospitalitate prin care prestatorul de servicii oferă în condiţii specifice locale şi mediu protective cazare şi masă în vederea promovării mediului natural şi cultural local,
 • produse turistice: orice serviciu care prin derulare oferă deconectare, distracţie şi promovează frumuseţea culturală şi naturală a localităţii. De exemplu: ornitologie, excursie în stea, drumeţii, apicultură, coacere de kürtöskalács s.a

Condiţiile procesului de verificare a produselor şi serviciilor în vederea acordării dreptului de folosire a mărcii colective Transylvania Authentica sunt descrise în Sistemul de criterii de eligibilitate pentru fiecare categorie în parte.

3. CARE ESTE MODALITATEA DE ÎNSCRIERE PENTRU OBŢINEREA DREPTULUI DE FOLOSIRE A MĂRCII TRANSYLVANIA AUTHENTICA?

Elaborarea autorizaţiei şi dreptul de folosire legală a mărcii se realizează prin transmiterea Formularului de înscriere. Formularul de înscriere poate fi descărcat de pe site-ul www.transylvania-authentica.ro. Formularul de înscriere şi anexele în 2 exemplare, după completare trebuiesc trimise la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat.

4. LANSAREA APLICAŢIILOR SUNT LEGATE DE TIMP?

Posibilitatea de înscriere în program este continuă.

5. CARE SUNT AVANTAJELE FOLOSIRII MĂRCII TRANSYLVANIA AUTHENTICA?
 • întărirea relaţiilor dintre micii producători,
 • posibilitate obţinerii finaţărilor în vederea dezvoltării întreprinderilor mici,
 • un loc ideal de promovare a produselor şi serviciilor în vederea creşterii numărului de produse, respectiv creşterea venitului prin valorificarea lor,
 • descoperirea de noi pieţe,
 • păstrarea şi întărirea identităţii comunitare.
 
 
 
 
  •  DirectWeb © 2011
DirectWeb Webdesign Printdesign