Pagina principalã > Transilvania
 
 
Maramureș
Crișana și
țara Moșilor
Depresiunea
Transilvaniei
Ținutul
Secuiesc
Ținutul
Sãsesc
Trans. de Sud
și Banat

Transilvania s-a format din punct de vedere politic-istoric şi geografic în zona centrală şi de est a Europei în estul Depresiunii Transilvaniei, pe suprafaţa de azi a României.

În prezent prin Transilvania de azi se subînţelege toată regiunea de vest a României, dar nu ca o regiune unitară, ci cu cele 16 judeţe laolaltă. Această suprafaţă cuprinde Depresiunea Transilvaniei, Crişana şi Ţara Moţilor, Banatul şi Transilvania de Sud, Ţinutul Secuiesc, Ţinutul Săsesc, respectiv Maramureşul.

După împărţirea pe naţionalitate şi religie este evident că Transilvania de azi este o regiune multiculturală a Europei. Aceasta nu este de mirare, întrucât aici se întâlnesc influenţele Europei centrale cu cele din balcani, însă din punct de vedere ecleziastic sunt dominante religiile: catolică, protestantă, greco-catolică.

 
 
 
 
  •  DirectWeb © 2011
DirectWeb Webdesign Printdesign