Fõoldal > Erdélyrõl
 
 
Máramaros
Partium
Erdélyi
medence
Székelyföld
Szászföld
Dél-Erdély
és Bánság

Erdély földrajzi – történeti – politikai alakulat Közép-Európában, a Kárpát-medence keleti részén, a mai Románia területén. Jelenkori Erdély elnevezés alatt ma többnyire Románia egész nyugati részét értjük, de nem mint egységes tartományt, hanem csak mint 16 megye összességét. Ez a terület magába foglalja az Erdélyi medencét, a Partiumot, a Bánság (Bánát) keleti nagyobb részét, Székelyföldet, Szászföldet valamint Máramarost.

A nemzetiségi és felekezeti megoszlás adataiból egyértelműen látszik, hogy a jelenkori Erdély egy sokszínű, multikulturális régiója Európának. Ez nem is csoda, hiszen itt találkoznak a közép-európai és a balkáni hatások, vallásilag pedig a katolikus, protestáns és görögkeleti kereszténység választóvonalában fekszik.

 
 
 
 
  •  DirectWeb © 2011
DirectWeb Webdesign Printdesign